Asociația Trezorierilor din România se preocupă de modul în care datele dumneavoastră personale sunt tratate și de modul în care sunt protejate. Această informare explică modul în care colectăm și folosim datele dumneavoastră personale și ce drepturi și opțiuni aveți în această privință.

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice comentarii sau întrebări, vă rugăm să luați legătura cu noi prin: (i) e-mail la adresa contact@trezorieri.ro; sau (ii) scrisoare la adresa București, sector 1, str. Uruguay nr. 13.

1.Responsabilitatea pentru datele personale

Asociația Trezorierilor din România (o asociație cu sediul social în București, sector 1, str. Uruguay nr. 13, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 2257/A/2015, CUI 34368164) (“ATR“), care este reprezentată de președintele acesteia (astfel cum acesta variază în timp), este responsabilă pentru și controlează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator de date.

2.Tipuri de date personale pe care le prelucrăm

2.1        Membri ATR

În calitatea dumneavoastră de membru al ATR, putem prelucra următoarele tipuri de date personale:

 • Date de identificare și de contact, cum ar fi nume și prenume, e-mail și număr de telefon, semnătura, informațiile cuprinse în actul de identitate (e.g. CNP, serie și număr CI, sex, locul nașterii)
 • Date profesionale, cum ar fi locul de muncă și funcția în cadrul companiei, curriculum vitae, cazier fiscal
 • Informații privind plățile către ATR
 • Evidențe ale interacțiunilor cu ATR și ale implicării în evenimentele ATR, cum ar fi corespondența cu dumneavoastră, dobândirea/pierderea calității de membru
 • Imagini în formă fotografică și/sau video, voce de la evenimentele și întrunirile ATR
 • Preferințe de marketing/newsletter pentru a putea ști dacă și cum să vă contactăm în aceste scopuri
 • Alte informații impuse a fi colectate de către legislația privind asociațiile și fundațiile

2.2        Non-membri ATR

În calitate de partener / persoană interesată / abonat la newsletter și evenimente / participant la evenimente organizate sau susținute de ATR (în orice calitate), putem prelucra următoarele tipuri de date personale:

 • Date de identificare, date profesionale și de contact, cum ar fi nume și prenume, e-mail și număr de telefon, semnătura, locul de muncă și funcția în cadrul companiei
 • Informații privind plățile către ATR pentru participarea la evenimente sau altele
 • Evidențe ale interacțiunilor cu noi, cum ar fi corespondența cu dumneavoastră
 • Imagini în formă fotografică și/sau video, voce de la evenimentele și întrunirile ATR
 • Preferințe de marketing/newsletter pentru a putea ști dacă și cum să vă contactăm în aceste scopuri
 • Alte informații impuse a fi colectate de către legislația privind asociațiile și fundațiile

3.Moduri în care colectam datele personale

3.1        Membri ATR

Cea mai mare parte din datele personale pe care le avem au fost furnizate de dumneavoastră (e.g. cu ocazia dobândirii calității de membru, prin participarea la întrunirile ATR, prin furnizarea de documente), dar unele pot proveni din alte surse interne, cum ar fi alți membri ai ATR, sau, în unele cazuri, surse externe, cum ar fi referințele. În unele circumstanțe, putem colecta date personale despre dumneavoastră dintr-o sursă terță, cum ar fi baze de date publice.

3.2        Non-membri ATR

Cea mai mare parte din datele personale pe care le avem au fost furnizate de dumneavoastră (e.g. cu ocazia participării la evenimentele ATR, prin furnizarea de documente), dar unele pot proveni din alte surse interne, cum ar fi de la membri ai ATR, sau, în unele cazuri, surse externe, cum ar fi referințele. În unele circumstanțe, putem colecta date personale despre dumneavoastră dintr-o sursă terță, cum ar fi baze de date publice.

4.Scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor personale

4.1        Membri ATR

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în baza următoarelor temeiuri prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor UE nr. 679/2016:

 1. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din calitatea de membru al ATR prevăzute în legislația privind asociațiile și fundațiile, inclusiv în Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum a fost modificată și completată, și anume pentru redactarea și/sau actualizarea actului constitutiv și statutului ATR, înscrierea ATR și a membrilor acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în alte registre/evidențe păstrate de autorități, precum și pentru actualizarea acestor înscrieri;
 2. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și ATR, și anume pentru asigurarea comunicării cu membrii (pentru convocări la evenimentele/întrunirile ATR sau pentru informări), pentru implicarea membrilor în activitățile ATR, pentru selectarea aplicațiilor în scopul dobândirii calității de membru, pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor decurgând din calitatea de membru și pentru crearea cadrului de exercitare a drepturilor decurgând din calitatea de membru;
 3. Pentru interesele noastre legitime, și anume pentru păstrarea unei evidențe privind activitatea și implicarea membrilor, pentru personalizarea invitațiilor la activitățile și evenimentele ATR, pentru ținerea la curent a membrilor cu ultimele noutăți legislative și din domeniul de activitate al ATR, pentru promovarea ATR prin referire la membrii acesteia;
 4. În baza consimțământului acordat de dumneavoastră, și anume pentru publicarea datelor privind membrii pe website-ul ATR, pentru activități de marketing, precum și în alte scopuri pentru care membrii își dau acordul privind folosirea datelor cu caracter personal.

De principiu, încercăm să prelucrăm minimul de date personale necesare desfășurării activității ATR. Astfel, refuzul furnizării datelor dumneavoastră personale poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu ATR și imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care ne revin, inclusiv imposibilitatea dobândirii/menținerii calității de membru și a implicării dumneavoastră în activitatea și beneficiile oferite de ATR.

Dacă în viitor intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat, vă vom furniza informații despre scopurile noi și orice alte informații suplimentare relevante.

4.2        Non-membri ATR

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în baza următoarelor temeiuri prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor UE nr. 679/2016:

 1. Pentru interesele noastre legitime, și anume pentru păstrarea unei evidențe privind participarea și implicarea în evenimentele ATR, pentru personalizarea invitațiilor la activitățile și evenimentele ATR, pentru informări privind noutăți legislative și din domeniul de activitate al ATR;
 2. În baza consimțământului acordat de dumneavoastră, și anume pentru activități de marketing, trimiterea de informări privind noutăți legislative și din domeniul de activitate al ATR, trimiterea de invitații la evenimentele și întrunirile ATR, precum și în alte scopuri pentru care vă dați acordul privind folosirea datelor cu caracter personal.

De principiu, încercăm să prelucrăm minimul de date personale necesare desfășurării activității ATR în scopurile de mai sus. Astfel, refuzul furnizării datelor dumneavoastră personale poate avea drept consecință imposibilitatea implicării dumneavoastră în activitățile, evenimentele, beneficiile oferite de ATR sau primirea de informări trimise de ATR.

Dacă în viitor intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat, vă vom furniza informații despre scopurile noi și orice alte informații suplimentare relevante.

5.Dezvăluirea datelor cu caracter personal

5.1        Membri ATR

Putem dezvălui datele dumneavoastră personale unor anumiți terți de încredere în conformitate cu acordurile noastre contractuale în vigoare cu aceștia sau obligațiilor legale, inclusiv către:

 • Consultanții și auditorii noștri profesionali;
 • Furnizorii cărora le externalizăm anumite servicii suport cum ar fi serviciile de contabilitate și IT, stocare date informatice în servere tip cloud;
 • Terți cu care încheiem contracte și vă inserăm ca și persoane de contact, limitat doar la datele de contact profesionale (nume, telefon și e-mail);
 • Autorități, instanțe, tribunale, agenții guvernamentale și agenții de aplicare a legii, pentru a ne respecta obligațiile legale.

5.2        Non-membri ATR

Putem dezvălui datele dumneavoastră personale unor anumiți terți de încredere în conformitate cu acordurile noastre contractuale în vigoare cu aceștia, inclusiv către:

 • Consultanții și auditorii noștri profesionali;
 • Furnizorii cărora le externalizăm anumite servicii suport, inclusiv servicii de stocare și administrare a contactelor, inclusiv în servere tip cloud;

Autorități, instanțe, tribunale, agenții guvernamentale și agenții de aplicare a legii, pentru a ne respecta obligațiile legale.

6.Pastrarea datelor personale

Vom lua măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal confidențiale și în siguranță în conformitate cu procedurile noastre interne în legătură cu păstrarea, dezvăluirea și accesul la datele cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil pentru scopurile menționate mai sus sau dacă vă retrageți consimțământul (unde este aplicabil) și dacă nu suntem obligați de lege sau în alt mod să continuăm să păstrăm astfel de date. Totuși, vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru noi pentru a ne exercita sau a ne apăra împotriva pretențiilor legale până la expirarea perioadei relevante pentru reținere sau până când pretențiile în cauză au fost soluționate.

7.Drepturile dumneavoastra

În legătură cu datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate și obiecție, dreptul să revocați consimțământul acordat inițial în orice moment – puteți exercita aceste drepturi în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor UE nr. 679/2016. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere în legătură cu modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră personale la o autoritate de supraveghere a activităților de prelucrare a datelor personale, în special la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

Trebuie să ne asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt exacte și la zi. Dacă oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat se modifică, sau dacă luați la cunoștință că deținem orice fel de date cu caracter personal inexacte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați. Nu vom fi responsabili pentru eventualele pierderi care rezultă din datele cu caracter personal inexacte, neautorizate, deficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

8.  Date cu caracter personal pe care ni le furnizati despre alte persoane

Dacă ne furnizați date cu caracter personal despre altă persoană, trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne dezvălui astfel de date și că, fără să luăm alte măsuri suplimentare, putem colecta, utiliza și dezvălui respectivele date astfel cum este descris în această notificare.