Despre noi

Asociația Trezorierilor din România (ATR) este o organizație profesională non-profit, creată cu scopul de a susține interesele profesionale ale membrilor săi, privind exercitarea profesiunilor legate de domeniile de trezorerie corporativă, finanțe corporative, piețe financiare și de capital.

Înființata formal la începutul anului 2015, Asociația Trezorierilor din România (ATR) este o organizație profesională non-profit, creată cu scopul de a susține interesele profesionale ale membrilor săi, privind exercitarea profesiunilor legate de domeniile de trezorerie corporativă, finanțe corporative, piețe financiare și de capital.

Asociația a fost înființată la inițiativa unui grup de treisprezece membri fondatori, ca formalizare a unui grup de dialog activ încă din vara anului 2013, cu întâlniri și activități lunare de dezbatere a unor subiecte de interes pentru membri, implicând un număr total de aproximativ 350 de profesioniști (Directori Financiari, Trezorieri, alți specialiști în finanțe corporative sau piețe de capital) care activează în mari corporații românești sau multinaționale din domenii diverse de activitate, inclusiv bănci.

Obiectivele Asociației sunt in principal de a contribui la crearea unei piețe financiare mature şi concurențiale, de a promova colaborarea şi schimbul de idei intre membrii săi si de a promova profesia de trezorerie corporativă și finanțe corporative și să consolideze prestigiul si recunoașterea acesteia.

Incepand cu 2017 Asociatia Trezorierilor din Romania este membru al European Association of Corporate Treasurers (EACT) si International Group of Corporate Treasurers (IGTA)


Calitatea de membru al Asociației Trezorierilor din România poate fi dobândita la recomandarea unui membru al Asociației si cu aprobarea Consiliului Director, de orice persoana fizica sau juridica, romana sau străină, cu interese sau activități legate de domeniile de trezorerie corporativă, finanțe corporative, piețe financiare și de capital, care se angajează in promovarea si susținerea activităților Asociației, accepta statutul acesteia si plătește cotizația.

Asociația urmărește sa devina un partener de dialog al tuturor instituțiilor participante la piața financiară si de capital, al mediului universitar si al autorităților publice, in vederea reprezentării fata de acestea a intereselor comune de ordin legal ale comunității specialiștilor in trezorerie corporativă, finanțe corporative, piețe financiare și de capital putând face propuneri legislative adresate autorităților cu inițiativa legislativa, pentru perfecționarea cadrului normativ de activitate in domeniul piețelor financiare si de capital si conexe.

Consulta Actul Constitutiv Consulta Statutul Asociatiei

Ultimele evenimente

Latest stories and report

.